Col·leccions

 

MEDITERRANEAN HERBS

Veure col·lecció
 

SOFT PORCELAIN

Veure col·lecció
 
Ceras Roura

història

els nostres inicis

Ceras Roura és una empresa familiar que durant 100 anys s'ha dedicat a la fabricació d'espelmes. L'experiència i l'ofici artesanal dels seus fundadors s'ha transmès de generació a generació, fins a convertir l'empresa actual en líders del mercat per la seva automatització i professionalitat, fabricant i comercialitzant tota mena d'espelmes de cera i complements.

Ceras Roura

història

l'ofici

No va ser fins a l'Edat Mitjana que es va introduir la cera verge per a l'elaboració d'espelmes. Fins aleshores s'utilitzava oli o sagí, perquè la cera, que donava més llum sense fums ni mals olors, era molt més cara. D'aquesta manera va néixer l'ofici de cerer, amb un producte orientat, al principi, només a les classes més acomodades i al ritual litúrgic.

Els ciris es fabricaven submergint en cera líquida les metxes penjades d'un torn, com mostra el nostre segell. Va ser l'ús de motlles i el descobriment de la parafina al segle XIX, -una cera molt més econòmica que l'original-, el que va extendre el seu ús i va donar lloc a una indústria que mai ha perdut la tradició i el saber fer propis de la seva arrel artesanal.

Ceras Roura

avui

l'evolució

Avui Ceras Roura és el primer fabricant d'espelmes del país. En el camí cap al lideratge sempre ens ha acompanyat la passió per la feina ben feta, així com l'experiència i la constància de cinc generacions d'una mateixa família.

A més dels avanços tecnològics, han estat, sobretot, els canvis socials els que han estat determinants en la progressió del nostre sector. Amb els anys, el sentit i l'ús que el consumidor ha donat al producte han canviat dràsticament. Les espelmes han adquirit un estatus d'objecte multisensorial que projecta llum i també aroma, i que és capaç de crear ambients.

Fabricació

MATÈRIES PRIMES

Els materials bàsics per a la fabricació de les nostres espelmes són de gran qualitat per poder garantir una bona combustió, sense fums, sense residus i sense mals olors. Utilitzem parafina refinada, olis vegetals, les millors essències solubles en parafina, colorants a base de pigments i mecha de cotó pur blanquejat i encerat.

Ceres Roura forma part del Comitè de Direcció de l'ASSOCIATION EUROPEAN CANDLE MAKERS, amb seu a Brussel·les. Aquesta organització està formada pels principals fabricants d'espelmes europeus i controla les normes de qualitat i seguretat previstes per la C.E.E. per oferir als consumidors uns productes garantits.

PROCESSOS PRODUCTIUS

  • Recepció i emmagatzematge de parafines i olis vegetals líquids en dipòsits calorifugats
  • Preparació de formulacions incorporant colorants i perfums.
  • Transformació del líquid en pols mitjançant un procés de pulverització i refredament sobre cilindres rotatius refrigerats per aigua a 4ºC.
  • Aspiració de la parafina en pols per premsar o extrusionar segons el tipus d'espelmes a fabricar.
  • Amb màquines moldadores, motlles d'alumini i banys per immersió s'obtenen els altres productes.
  • A través de la coloració o envernissat es procedeix a l'acabat final del producte, que pot ser perfumat, metal·litzat, etc... - Línia automàtica per omplir tot tipus de recipients.
  • Finalment, després de ser etiquetats i embolicats, els articles s'encaixen per passar al magatzem de producte acabat, refrigerat a 23ºC

Testimonials